< ATPAKAĻ


Visa veida notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošana ekspluatācijas laikā:


  • tehnoloģiskā procesa pārraudzība;
  • visu mehānisko daļu vizuālais un tehniskais serviss;
  • automātikas iekārtu apkalpošana;
  • profilaktisku paraugu ņemšana;
  • iekārtu darbības efektivitātes novērtēšana.