< ATPAKAĻ


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana:


  • SBR tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
  • dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas;
  • notekūdeņu savākšanas un novadīšanas ārējie un iekšējie tīkli;
  • ūdensapgādes ārējie un iekšējie tīkli;
  • notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.