< ATPAKAĻ


Aku, kameru, baseinu, rezervuāru u.c. renovācija ar torkretēšanas metodi:


Liela daļa no ekspluatācijā esošajām inženierkomunikācijām ir tehniski novecojušas, un tās nepilda savas funkcijas. Kā viena no aktuālākajām problēmām ir notekūdeņu sistēmu aku sliktais tehniskais stāvoklis – betons ir saplaisājis, sabrucis, savienojumu vietās nav hermētiskuma. Akās notiek lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācija, attiecīgi radot hidrauliskas pārslodzes notekūdeņu savākšanas un novadīšanas cauruļvados un attīrīšanas iekārtās.

Mēs piedāvājam šo problēmu atrisināt – veikt aku renovāciju ar torkretēšanas metodi - aku sienas tiek nomazgātas, un pēc tam tās ar speciālas iekārtas palīdzību tiek pārklātas ar īpaši izturīgu, antikorodējošu un ātri cietējošu betona maisījumu.

 

Torketēšanas metodes priekšrocības:

  • nav nepieciešami rakšanas darbi;
  • dienas laikā var atjaunot 3-5 notekūdeņu akas;
  • akās tiek nodrošināts hermētiskums un izturība pret notekūdeņu gāzu un apkārtējās vides negatīvo ietekmi;
  • akas ekspluatācijas mūžs palielinās par 30 gadiem.