< ATPAKAĻ


Inženiertehniskās konsultācijas un izpēte:


Sadarbībā ar RTU veicam plaša spektra inženiertehniskas konsultācijas un izpēti. Piedāvājam veikt dažādus ūdenssaimniecības sistēmu efektivitātes uzlabošanas risinājumus:

  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņa samazināšana un attīrīšanas efektivitātes uzlabošana;
  • dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektivitātes uzlabošana;
  • dzeramā ūdens apgādes tīklu skalošanas un apkalpošanas ciklu izstrāde; 
  • dzeramā ūdens apgādes sistēmu hidraulisko modeļu izstrāde.