Notice: Undefined index: SCRIPT_URI in /var/www/vhosts/feksis.lv/httpdocs/lib/class.articles.php on line 39

Relizēts projekts "Šķietnieki IS" lopkautuvē

Relizēts projekts

Pabeigti SBR tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu celtniecības, montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi. 

SIA FEKSIS veicis tehnoloģiskā risinājuma izstrādi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai ar SBR tipa bioloģiskajām notekūdens attīrīšanas iekārtām. Attīrāmais notekūdens rodas kautuves darba rezultātā, līdz ar to tas ir ar augstu piesārņojuma pakāpi. Notekūdens attīrīšana tiek nodrošināta ar nostādinātāju sistēmu un bioloģiskās attīrīšanas reaktoru. Vidējā notekūdens plūsma ir 10 m3/dnn.

Objektā SIA FEKSIS ir nodrošinājis pilnu darbu paketi - tehnoloģiskais risinājums, tehniskais projekts, būvniecība, montāža, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā. 


15.06.2015. - 14.43